Σύγχρονες μορφές εργασιακής ένταξης των ατόμων με αναπηρία


Το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, συνεχίζει τη λειτουργία του, με την αποστολή πληροφοριακών κειμένων της θεματικής ενότητας «Θέματα Απασχόλησης».

Τα άτομα με αναπηρία υφίστανται σοβαρές διακρίσεις στο χώρο της εργασίας. Τα ερευνητικά δεδομένα της περιόδου, δείχνουν το τεράστιο χάσμα στα επίπεδα απασχόλησής τους, σε σύγκριση με τον πληθυσμό χωρίς αναπηρία.
Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, που κυρώθηκε στη χώρα μας το 2012, εντούτοις, αποτυπώνει με νομικά δεσμευτικό τρόπο την ανάγκη πολιτικών για την άρση εμποδίων, την ίση
μεταχείριση, τη δημιουργία προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου της εργασίας.

Στο πνεύμα αυτό, παρουσιάζονται τα κυριότερα θετικά μέτρα στήριξης της κοινωνικής ομάδας, που υφίστανται, στον τομέα της εργασίας. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά :

α. στο σύστημα των υποχρεωτικών τοποθετήσεων σε θέσεις εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και στην ανακατανομή ποσοστών στο σύστημα προσλήψεων που προβλέπεται, μέσα από τον νόμο 4440/2016
β. σε μια σειρά ευνοϊκών διατάξεων, που διευκολύνουν την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην εργασία
γ. στα προγράμματα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και επιχορήγησης για την εργονομική διευθέτηση θέσεων εργασίας τους, που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ.

Σας επισυνάπτουμε, επίσης, τη φόρμα υποβολής ερωτήματος για θέματα απασχόλησης, διευκρινίζοντάς σας, ότι για τη διευκόλυνση όλων μας, είναι αναγκαίο η συμπληρωμένη φόρμα ερωτήματος να αποστέλλεται κάθε φορά στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση.


Δ/νση: Εμμ. Μπενάκη 71Α
Tηλ.: 210-3327722
Εmail: athina@ekpaine.gr<mailto:athina@ekpaine.gr>
Website: http://www.inegsee.gr/
Facebook: https://el-gr.facebook.com/inegsee/


Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 2016/679.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τo ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τους ανωτέρω σκοπούς, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο inediktio@inegsee.gr για τη διαγραφή του e-mail σας από τη λίστα αποδεκτών πληροφοριακού υλικού.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».https://docdro.id/HdwqoJT


0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου